Leefstijlcoaching

leeftsijl-coaching-vierkant-150x150Waarom leefstijlcoaching?

Wanneer een leefstijl niet gezond is en deze stijl van leven de gezondheid gaat beïnvloeden, is het nodig om deze te veranderen.

Veranderen is lastig, of dit nu gaat over gezonder eten, stoppen met roken, meer bewegen, meer ontspannen, al deze veranderingen vragen doorzettingsvermogen, moed en motivatie.

In het begin is de motivatie hoog en lukt het veranderen, maar naar verloop van tijd zakt de motivatie weg en wordt het moeilijker om de verandering door te zetten. Een terugval naar de oude leefstijl is dan in veel gevallen het gevolg.

Een verandering houdt geen stand zonder goede basis, net als dat een goede fundering noodzakelijk is bij het bouwen van een huis. Van daaruit kan stapje voor stapje gewerkt worden aan de duurzame verandering.

Deze stappen in verandering worden inzichtelijk door deze in te delen in 4 fasen (kernvragen):

DSC07385-199x300

Loop ik risico vanwege mijn leefstijl?

Wat zijn voor mij passende keuzes?

Hoe kan ik mijn keuzes omzetten in gedrag?

Hoe kan ik duurzaam veranderen?

De leefstijlcoach helpt met het beantwoorden van de vragen door middel van een persoonlijke intake en online vragenlijsten en zorgt voor een stappenplan waarin persoonlijke doelen duidelijk worden omschreven. Gedurende de verandering ondersteunt de coach in het doorlopen van de verschillende fasen en houdt het overzicht.

Maar vooral daagt de leefstijlcoach uit om zelf na te denken over de huidige leefstijl en de gevolgen van het veranderen naar een nieuwe leefstijl. Om zo vanuit een goede basis te werken aan een duurzame leefstijlverandering.

Iedere verandering begint met aandacht voor jezelf.