Bedrijfsfysiotherapie

Wat kan uw voordeel zijn bij het inschakelen van een bedrijfsfysiotherapeut?

Reductie van verzuim

Toenemend verzuim kan een bron van ergernis zijn onder medewerkers maar ook vanuit het  financiële  aspect van stijgende kosten. Greet at Work, die de bedrijfsfysiotherapie verzorgt, kan samen met u evalueren waar de mogelijkheden liggen hier aan te werken en oplossingen te bedenken.

Verbeteren productiviteit van uw medewerkers

Medewerkers die niet goed in hun vel zitten kunnen vaak ook voor ze verzuimen een verminderde productiviteit hebben. Samen met een leidinggevende kan er gekeken worden redenen zijn en hoe hier iets aan te doen. Dit om verzuim te voorkomen.

Waar kan u de bedrijfsfysiotherapeut bij inzetten?

Werkplekonderzoek en advies

Volgens het 6 werkfactoren model worden de werktaken, werktijden, werkplek, werkdruk, werkverhoudingen en werkwijze met de medewerker (en leidinggevende) doorgenomen. Oplossingen voor knelpunten doorgenomen.
Binnen een onderzoek van een computerwerkplek komen ook de bureaustoel, instelmogelijkheden, muisgebruik en werkhouding uitgebreid ter sprake.
Als het om een andere werkplek(bv lopende band, werkzaamheden in de zorg etc.) gaat worden van toepassing zijnde knelpunten beoordeeld.

Spreekuur preventief/curatief

De (bedrijfs)fysiotherapeut is regelmatig op het bedrijf aanwezig, beantwoord vragen gericht op fysieke belasting en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Vanuit preventief gezichtspunt om  klachten of uitbreiding van klachten te voorkomen. Wanneer een medewerker al klachten heeft kunnen deze behandeld worden en zal er tevens uitgebreid aandacht zijn voor oplossingen om klachten te verminderen of voorkomen door een bezoek aan de werkplek en evaluatie van de werkzaamheden.

Reintegratie bij (dreigend) verzuim

Bij medewerkers die verzuimen of dreigen te verzuimen wegens fysiek klachten kan een bewegingsonderzoek  uitgevoerd worden. Dit om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Vervolgens worden alle handelingen op de werkvloer met de medewerker uitgevoerd en geanalyseerd. Met de leidinggevende en de medewerker wordt een plan van aanpak opgesteld. Het doel is een medewerker die eerder kan terugkeren op de werkvloer en afname van de kans dat de medewerker met dezelfde klachten opnieuw verzuimd. De  duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd.

Tilcursus

Tijdens de  tilcursus worden medewerkers bewust gemaakt van de risico’s van fysieke belasting. Vervolgens wordt men getraind in het toepassen van een bewuste manier van tillen.

Opleiding tot ergocoach

Als u de ernst weet van lichamelijke belasting in uw organisatie en u wilt daar meer aandacht aan besteden is het opleiden van ergocaoches een duurzame stap. U voldoet aan de wet Poortwachter met het inzetten van ergocoaches. De ergocoach is een medewerker binnen uw organisatie die meer kennis heeft van fysieke belasting die werkzaamheden kunnen vragen. De ergocoach wordt opgeleid om naar de collega’s te kijken hoe ze werken en kan op vakkundige wijze oplossingen aanbieden bij vragen. Zij houden de allereerste signalen onder controle, waardoor het ziekteverzuim in de kiem gesmoord wordt. In enkele dagdelen leert de cursist de belangrijkste handvaten om fysieke belasting te lijf te gaan. Daarnaast kan het proces van het bedenken van oplossingen (bijvoorbeeld via e-mail) begeleid worden, waardoor u toch de nodige deskundigheid binnen uw organisatie kunt gebruiken.

Alle diensten worden uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsfysiotherapeut. Wilt u meer weten over Greet at Work en mogelijkheden die geboden worden, ga naar de website www.greetatwork.nl.


BIG-registratienummer: 09033637404

‘Nu in Beweging’ is onderdeel van ‘Greet at Work’
KvK: 24465521  |  BTW: NL001640533B34

Privacy Policy